ชุมพร--นายอำเภอเมืองชุมพร สาธิตการใช้เตาเผาขยะชุมชน ระบบควบคุมอากาศ ลดปัญหาการจัดการขยะในชุมชน

ชุมพร--นายอำเภอเมืองชุมพร สาธิตการใช้เตาเผาขยะชุมชน ระบบควบคุมอากาศ ลดปัญหาการจัดการขยะในชุมชน 

นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร พร้อม ด้วยนายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ลงพื้นที่ สาธิตเตาเผาขยะชุมชน ระบบควบคุมอากาศ เพื่อลดปัญหาการจัดการขยะในชุมชน


ซึ่งอำเภอเมืองชุมพรได้รับงบประมาณจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้ดำเนินการก่อสร้างตัวอาคาร และเตาเผาขยะชุมชน ในพื้นที่บ้านนาปรือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และบ้านห้วยสะท้อน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย พร้อมได้สาธิตวิธีใช้ และแนะนำการดูแลรักษา ให้กับชุมชน

สำหรับเตาเผาขยะชุมชน ระบบควบคุมอากาศ  ที่ใช้การควบคุมการไหลเวียนของอากาศภายในเตา โดยใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง ทำให้เกิดพลังงานความร้อนกลับมาเผาขยะและเขม่าควัน ประหยัดพลังงาน ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า น้ำมัน แก๊ส ช่วยในการเผาไหม้ อุณหภูมิในเตาอยู่ระหว่างการใช้งานสูงถึง 600 - 900 ºC จึงเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์  มีฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ในปริมาณน้อย เนื่องจากขนาดเตามีขนาดเล็ก และระบบการเผาไหม้ สามารถเผาขยะในชุมชนได้วันละ 100 กิโลกรัม  และเผาขยะได้ทั้งขยะเปียก และขยะแห้ง แต่ไม่สามารถเผาขยะที่เป็นโลหะ เหล็ก และแก้ว จึงควรคัดแยกก่อนนำมาเผา

นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร เปิดเผยว่า  จากปัญหาการจัดการขยะในชุมชน ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น จนทำให้เสียงบประมาณในการจัดเก็บ และนำไปทิ้งยังบริเวณบ่อขยะที่อยู่ไกลพื้นที่  รวมถึงจำนวนขยะมหาศาลที่สะสม หมักหมม จากพื้นที่ต่างๆ เพื่อรอการฝังกลบ จนทำให้เกิดปัญหามลพิษ  และยังพบปัญหาการทิ้งขยะไว้สองข้างถนน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรคร้ายจากหนูและสัตว์ที่มาคุ้ยเขี่ยหาเศษอาหาร และการเผาขยะกลางแจ้ง ส่งกลิ่นเหม็นเดือดร้อน  จากปัญหาดังกล่าว จึงมีการปรึกษาหารือกันในพื้นที่  และได้ไปศึกษาดูงาน จนได้มีการนำเตาผาขยะชุมชน ระบบควบคุมอากาศ เข้ามาทดลองใช้ เพื่อลดปัญหาดังกล่าว  ซึ่งในพื้นที่อำเภอเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้าง ไว้ 2 แห่ง เพื่อเป็นการนำร่องก่อน หากชวยลดปัญหาการจัดการขยะได้จริง ก็จะดำเนินการยังชุมชนอื่นๆต่อไป///ภาพ/ข่าว  นายเอกชนะ    นวนละมัย  ศูนย์ข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร รายงาน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน