วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชมคลิป)
วันที่ 2 มิ.ย. 2562  ที่ ห้องประชุมเสถียรเสพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา    ดร.ชาติชาย. พุคยาภรณ์  ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค  น.ส.กมลชนก. พุคยาภรณ์  ผู้รับใบอนุญาตในกลุ่มเครือไทย-เทค. ร่วมเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวคิด   TAB...We Care. "The family you can trust  โดยมี น.ส.วรเวียร์  ละมูลพันธ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ  พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ

แนะนำครูต่างชาติ ที่สอนภาษา

โดยในการปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะนำสถานศึกษา รวมถึงกฎระเบียบต่าง  ๆ  ให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางปฏิบัติเมื่ออยู่ในสถานศึกษา  โดยมีนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ   และนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน 700 คนมาร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้

แนะนำครูประจำชั้น

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน