ผอ.พัฒนาที่ดินโคราชเผยฝากดินไว้กับกำนันตำบลบัวใหญ่ยันไม่มีการซื้อขายกรณีที่ชาวบ้านเข้าใจผิดเข้าร้องเรียน
จากกรณีชาวบ้านหมู่ 9 บ้านดอนฆ่าเสือ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ส่งตัวแทนพร้อมเอกสารรายชื่อชาวบ้านกว่า 80 คน เดินทางมายื่นหนังสือกับนายโกศล ปัทมะ ส.ส.เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา ให้ช่วยเหลือจากปัญหาร้องเรียนความเดือดร้อนจากกำนันของตำบลที่ได้นำดินจากการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านไปถมในที่ดินของตัวเอง และนอกจากนี้รถบรรทุกยังได้วิ่งเหยียบท่อส่งน้ำประปาของหมู่บ้านแตกเสียหายทำให้ไม่สามารถส่งน้ำไปตามบ้านเรือนได้ทำชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้นานนับเดือน ล่าสุดทางผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามทางด้านกำนันบัวใหญ่ว่าข้อเท็จจริงมีหนังสือยืนยันการพักดินบริเวณที่กำนันเองวอนผู้ร้องตรวจสอบให้ดีเสียก่อน

1

ด้านสุวัฒน์ ธาตุทะนะ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา กล่าวว่า งานโครงการแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำปีงบประมาณ 2562 เป็นโครงการงานขุดลอกสระที่บ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ 9 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 โดยใช้ราคากลางเป็นเงิน 2886000 บาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วันโดยเสนอราคาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยมีหจก.ช.มุ่งหาเงิน เป็นผู้ประมูลงานได้โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1730000 บาท โดยทางสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมาได้เซ็นสัญญาหจก.ช.มุ่งหาเงิน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน สัญญาเลขที่ 11/2562 กำหนดสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 คณะกรรมการหมู่บ้านได้ทำหนังสือถึงสถานีเรื่องขอปรับแบบการขุดลอกหนองน้ำบ้านดอนฆ่าเสือหรือหนองสะแบงเนื่องจากงานดังกล่าวมีคันดินสูงซึ่งทำให้บดบังวสัยทัศน์ด้านหน้าโรงเรียนและไม่สะดวกในการสัญจรของผู้ปกครองที่จะมาส่งบุตรหลาน ต่อมาทางคณะกรรมการหมู่บ้านดังกล่าวได้ทำหนังสือแจ้งมายังสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมาเพื่อขอดินที่ขุดลอกสระดังกล่าวไปถมที่วัดและที่โรงเรียนซึ่งเป็นที่สาธารณะ ซึ่งทางสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมาเห็นว่าเป็นที่สาธารณะจริง จึงได้ให้นำดินดังกล่าวไปถมที่วัดและโรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือทั้งสองแห่งได้ ต่อมาทางผอ.โรงเรียนและเจ้าอาวาสวัดดอนฆ่าเสือได้แจ้งมาทางนายช่างควบคลุมงานว่าดินที่นำไปถมที่โรงเรียนและวัดดังกล่าวนั้นเพียงพอแล้ว ไม่ต้องการดินไปอีกแล้วดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ทางตนเองได้ประสานไปยังนายช่างควบคลุมงานเพื่อหารือกับผู้รับเหมาว่าจะนำดินที่ ขุดดังกล่าวไปถมที่สาธารณะที่ไหน ซึ่งปรากฏว่าไม่สามารถหาสถานที่สาธารณะเพื่อนำดินที่ขุดลอกสระดังกล่าวหาสถานที่สาธารณะถมดินได้ จึงเห็นว่าสระน้ำบ่อปลาของกำนันตำบลบัวใหญ่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการขุดลอกสระที่บ้านดอนฆ่าเสือหมู่ 9 จึงได้ไปสอบถามกำนันว่าสามารถขออนุญาตินำดินที่ขุดจากสระมาพักที่บ่อปลาและสระน้ำของกำนันได้หรือไม่ ซึ่งกำนันเห็นว่าการขุดลอกจะดำเนินการต่อเนื่องจึงอนุญาติให้นำดินดังกล่าวให้มาพักที่บ่อน้ำและสระน้ำได้ โดยมีกำหนดเวลา 90 วัน แต่ถ้าเกิน 90 วันไปก็จะให้นำดินหาที่สาธารณะในตำบลเพื่อไปพักดินไปไว้ที่สาธารณะที่ทางกรรมการและอบต.จะหาสถานที่ไปถมดังกล่าวได้ ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการทำหนังสือยินยอมด้วยกันหลายฝ่ายเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 โดยมีตัวแทนทั้ง 3 ฝ่ายรวมกันลงมือลายมือชื่อเป็นไว้เป็นหลังฐานประกอบด้วยนายธีรวุฒิ น้อมธรรม ผู้รับจ้าง นายสถาพร แท่นนาค ตัวแทนผู้ว่าจ้าง นายวรณัฐ ศรีวุฒิพงศ์ กำนันตำบลบัวใหญ่ในฐานะผู้นำท้องถิ่น นางฉวีวรรณ ปะติคำ สมาชิกอบต.บัวใหญ่และนางจูมทอง ตั้งชีวินศิริกุล ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ซึ่งเรื่องนี้ตนเห็นว่าการทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรและมีคณะกรรมยินยอมจริง จึงได้นำดินมาพักฝากไว้พื้นที่กำนัน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน