ทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยและคณะ เดินทางมาพื้นที่สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เพื่อรับทราบปัญหาการค้าขายชายแดนทั้งสองจังหวัดเพื่อนำปัญหาไปแก้ไข(คลิป)
ทูตกัมพูขาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางมาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ เพื่อรับทราบปัญหาการค้าขายที่ชายแดนทั้งสองจังหวัด เพื่อนำปัญหาไปแก้ไข เพราะเป็นประเทศเพื่อบ้าน มีการค้าขาย ทางการค้าการลงทุน มีประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา พร้อมคณะมารับทราบ ในส่วนจังหวัดสุรินทร์ มี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มาให้การต้อนรับ พร้อมประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์, และประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์, ให้ข้อมูลถึงปัญหาการค้าชายแดนของจังหวัดสุรินทร์

วันนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม 25692 เวลา 15.00 น. ที่ห้องบประชถุมของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายอุ๊ค โสพล ทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ มีประธานสภาธุรกิจไทย -กัมพูชา พร้อมคณะมารับทราบปัญญหาการค้าขายที่ชายแดนที่ช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ที่มีพ่อค้าแม่ต้าชาวไทย และชาวกัมพูชา เดินทางมาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งการทำธุรกิจการค้าทั้ง 2 จังหวัด สุรินทร์- บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านชายแดน

 

 

ภายในห้องประชุม

ในส่วนจังหวัดสุรินทร์ มี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายประยุทธิ์ เขียวหวาน ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร์, และ นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ และสมาชิก มาให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลในเรื่อการค้าขายชายแดน และการลงทุนในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งการเดินทางของทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย พร้อมคณะที่เดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อมารับทราบปัญหาในการค้าขายระหว่างชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำปัญหาเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างชายแดนทั้ง 2 จังหวัดเพื่อนำปัญหาไปแก้ไขต่อไป เพราะเป็นพื้นที่ประชาชนชาวกัมพูชา นำสินค้าเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกับสินค้า กับพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนชาวไทย และประชาชนชาวกัมพูชา ที่ชายแดนไทย ทั้ง 2 จังหวัด

 

 

นายอุ๊ค โสพล ทูตกัมพูชา กล่าว


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน