อ่างทอง จัดโครงการปลูกไม้มีค่าเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
วันนี้ 30 พ.ค. 62  ที่บริเวณที่ดินของ นาย ธนิสร  นิรันดร  หมู่ที่ 7  ตำบลจำปาหล่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  นาย ศิวกร  นิรันดร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  เปิดเผยว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร  ธนาคารต้นไม้ภาคกลาง  และบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)  ได้ร่วมจัดทำโครงการปลูกไม้มีค่า  เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยน้อมนำการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ  ของในหลวง  รัชกาลที่ 9  ปลูกป่า 3 อย่าง  ประโยชน์ 4 อย่าง  ซึ่งทำการปลูกในเพื่อที่ดินของ นาย ธนิสร  นิรันดร  ชาวบ้าน  หมู่ที่ 7  ในเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา

อ่างทอง จัดโครงการปลูกไม้มีค่าเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุน  ให้มีการปลูกต้นไม้มีค่าในที่ดินของประชาชนในตำบลจำปาหล่อ  และที่สาธารณประโยชน์  เนื้อที่ 53 ไร่  และบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา  ในหมู่ที่ 2  หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4  ตำบลจำปาหล่อ  รวมระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร  โดยทำการปลูกต้นไม้มีค่า จำนวน 9,999 ต้น

อ่างทอง จัดโครงการปลูกไม้มีค่าเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน