จิตอาสา ร่วม อบต.โครงการ ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ชาวบ้านผู้นำชุมชน 500 กว่าชีวิต ร่วมกันปลูกต้นไม้โครงการริมอ่างเก็บน้ำ (คลิป)
วันนี้(26 พ.ค.2562) เวลา 10.00 น.นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ร่วมเปิดโครงการ "ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน"โดยมีประชาชนตลอดจนจิตอาสาจำนวนกว่า 500 คนได้ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ผลจำนวน 434 ต้นซึ่งปลูกในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านแตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ซึ่งมีนายครรชิต หนุนชู นายกอบต.แตล กล่าวถึงพื้นที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศโลกในปัจจุบันส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในการทำลายอาทิการบุกกรุกป่าเพื่อทำการเกษตร การทำเกษตรกรรมปลูกพืชเชิงเดียวก่อให้เกิดภาวะดินเสื่อสภาพเกิดจากสารเคมีสะสมในแหล่งน้ำและดินซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดผลกระทบโดยทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชน

 

 

จิตอาสาร่วมโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์เช่นวันนี้โดยการร่วมปลูกไม้ผลยืนต้นเพื่อทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดทำลายไปเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่มเงาให้กับพี่น้องประชาชนและยังสามารถให้ผลผลิตนำมารับประทานได้เป็นการเพิ่มมูลค่าทางผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี

 

 

จิตอาสาร่วมกันปลูกต้นไม้

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน