อบต.ตาเกษ จ.ศรีสะเกษ ปลูกต้นไม้รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่บริเวณหนองกันจอ บ้านเกษมสุข หมู่ 7 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  นายสุริยา   บุตรจินดา  นายอำเภออุทุมพรพิสัย ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรม รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ซึ่ง อบต.ตาเกษ ร่วมกับวัดบ้านเกษมสุข ร.ร.และประชาชนชาว ต.ตาเกษ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น  โดยนายอำเภออุทุมพรพิสัย ได้ประกอบพิธีปล่อยนกขึ้นสู่ท้องฟ้า ปล่อยปลาลงสู่หนองกันจอ  มอบต้นไม้ให้แก่ข้าราชการ ประชาชนที่มาร่วมพิธีนำเอาไปปลูกรอบหนองกันจอ จากนั้น พระครูจารุวรรณโสภณ เจ้าอาวาสวัดบ้านเกษมสุข และรองเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกับนายอำเภออุทุมพรพิสัย ได้นำผู้มาร่วมงานที่แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา ทำการปลูกต้นไม้รอบหนองกันจอ โดยมี ดร.วัฒนพล  อนุพันธ์ นายก อบต.ตาเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายทิวา  รุ้งแก้ว  ประธานชมรมคนรักในหลวง  จ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  รอง นายก อบต.ประธานสภา อบต.ตาเกษ และสมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ในเขต  ต.ตาเกษ มาร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ

 

 

 


นายสุริยา   บุตรจินดา  นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมของ อบต.ตาเกษในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจที่มีค่าในพื้นที่สาธารณะและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งยังรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาลงน้ำ คืนต้นไม้มีค่าให้ปฐพีที่ศรีสะเกษ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งยังปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ที่ปลูกขึ้นในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน