อ่างทอง ไอเดียแจ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านจัดปาร์ตี้ปิ่นโต
วันนี้ 23 พ.ค. 62  ไอเดียแจ่ม  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  เทศบาลเมืองอ่างทอง  ต่างร่วมใจกันหิ้วปิ่นโต  นำอาหารคาวหวานจัด  ปาร์ตี้ปิ่นโต  นั่งรับประทานอาหารร่วมกัน  ที่บริเวณอาคารกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ่างทอง  ตำบลตลาดหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  หลังจากเข้าร่วมประชุม อสม.ประจำเดือน  โดยมีการหิ้วปิ่นโตกับข้าวอาหารคาวหวาน  ร่วมรับประทานอาหารมื้อเที่ยงด้วยกัน  สร้างสีสัน  สร้างความรัก  ความสัมพันธ์  และความสามัคคี  พร้อมช่วยกันรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและลดปริมาณขยะ  โดยให้มีการคัดแยกขยะในส่วนของชุมชนและในส่วนราชการ  ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างทอง

อ่างทอง ไอเดียแจ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านจัดปาร์ตี้ปิ่นโต

ด้าน นาง รุ่งทิวา  มากอิ่ม  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า  ทางเจ้าหน้าที่ อสม. เทศบาลเมือง  ได้ร่วมกับ  อสม.  ทำการประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและลดปริมาณขยะ  โดยให้มีการคัดแยกขยะในส่วนของชุมชนและในส่วนราชการ  เป็นการสร้างจิตสำนึกในการลดการใช้พลาสติกและลดปริมาณขยะ  ซึ่งในการประชุม อสม.ของเทศบาลเมืองอ่างทอง  ในแต่ละเดือนจะร่วมกันหิ้วปิ่นโต  นำอาหารคาวหวานมารับประทานอาหารร่วมกัน  ปาร์ตี้ปิ่นโต  เป็นการสร้างสีสัน  สร้างความรัก  ความสัมพันธ์  และสร้างความสามัคคี  สร้างความสุขระหว่างนั่งรับประทานอาหาร  รวมทั้งสร้างความรัก  ความสามัคคี  พร้อมรณรงค์ให้มีการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกอีกด้วย

อ่างทอง ไอเดียแจ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านจัดปาร์ตี้ปิ่นโต

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน