เสริมความแข็งเกร่งพื้นที่ EEC งานความปลอดภัย และอาชีวิอนามัย เพื่อความปลอดภัยในสถานประกอบการและแรงงาน
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( องค์การมหาชน ) เสริมสร้างความแข็งแกร่งพื้นที่ EEC งานความปลอดภัย   และชีว อนามัย จังหวัดระยอง

เมื่อเวลา 10.00น.วันที่23พฤษภาคม 2562 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง  พลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง  ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ประจำปี 2562      (FORWARD CULTURE OF PEVENTION FOR SAFETY THAILAND ) โดยมีนายวรานนท์ ปิติวรรณ ผู้อำนวนการสถานบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ และนางจุฑาพนิต บุญดีกุล  รองผู้อำนวนการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ และนายสงวน  แสงวงศ์กิจ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง รวมทั้งผู้แทนสถานประกอบการ  และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

 

 

 

เสริมความแข็งเกร่งพื้นที่ EEC งานความปลอดภัย และอาชีวิอนามัย เพื่อความปลอดภัยในสถานประกอบการและแรงงาน

ซึ่งภายในงานจัดให้มีการแข่งขันการติดตั้งนั่งร้านมาตรฐาน การแข่งขันการขับเคลื่อน การบังคับรถยก  การขับเคลื่อนและบังคับเครื่องจักร การสาธิตการตรวจสอบรวมทั้งการสาธิตการใช้เชือกบนที่สูง และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนที่สูง เป็นต้น พลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง  ประธานนกรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ในพื้นที่ภาคตะวันออก มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดระยอง มีสถานประกอบการมากกว่า 8 พันแห่ง มีแรงงานกว่า 4 แสนคน  และผลจากการดำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

หรือ EEC ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จำเป็นต้องยกระดับอุตสาหกรรม และชุมชนให้มีมาตรฐาน ซี่งจะทำให้ภูมิภาคนี้ มีการพัฒนาไปอย่างก้ากระโดดด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกล เราจึงเตรียมคนให้มีความพร้อม

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง