เทศบาลเมืองสุรินทร์ ประชุมประชาคมชุมชนเมือง เพื่อวางแผนการพัฒนาเทศบาล และชุมชนเมือง (คลิป)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดประชุม ประชาคมชุมชนเมือง เพื่อวางแผนการพัฒนาเทศบาล และชุมชนเมือง มีผู้แทนชุมชน ชาวชุมชน หน้าหน้าส่วนหน่วยงานในสังกัดเทศบาล และหน่วยงานในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์เข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนเมืองด้วย

 

 

นายกเทศบาลเมืองสุรินทร์ประชุมประชาคมแผนพัฒนา

วันนี้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยนายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ประธาน จัดการประชุมประชาคมชุมชนเมืองสุรินทร์ ประจำปี 2562

 

 

ชาวชุมชนพูดถึงโครงการ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน