ผู้สูงอายุระนองซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ หลังได้รับฟันเทียมพระราชทาน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  เป็นประธานในพิธีมอบฟันเทียมพระราชทานของจังหวัดระนอง ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนอง พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมี นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง บุคลากรจากคณะทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สูงอายุที่ได้รับฟันเทียม และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมจำนวนมาก


สำหรับพิธีมอบฟันเทียมพระราชทานของจังหวัดระนองในครั้งนี้ จังหวัดระนองได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากรมาให้บริการจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมอนามัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หน่วยทัตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง