พักปอดกันบ้างนะหนูเป็นห่วง ...!เยาวชนตัวน้อยรวมตัวกันชวนผู้สูบหรี หยุดเผาปอดตัวเอง(มีคลิป)
               เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ กว่า 100 คน   รวมตัวกัน ติดแผ่นป้ายรณรงค์ บ้านปลอดบุหรี่ ลดละเลิกสูบบุหรี่  เริ่มจากที่บ้าน ระหว่างการเดินติดแผ่นป้ายรณรงค์ กลุ่มเยาวชนต่างพาก็ตะโกนว่า ..พักปลอดกันบ้างนะคะ…ไปตลอดทาง เพื่อหวังกระตุ้นจิตสำนึก ให้ผู้ที่บุหรี่ เกิดความละอาย  และเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้เยาวชน รู้จักพิษภัยของบุหรี่ หวังลดละเลิก บุหรี อย่างน้อยสัก 10 % ขณะที่ตัวเลขที่น่าตกใจของผู้สูบบุหรีในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพิ่มขึ้น 26 % ต่อปี ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ สาเหตุมาจากคนใกล้ชิดสูบบุหรี และมีผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล  กว่า 7 พันคน/ปี  สูญค่ารักษาพยาบาลปีละ กว่า 200 ล้านบาท

พักปอดบ้างนะ

ที่บริเวรศาลาประชาคม บ้านซับม่วงพัฒนา หมู่ 15 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ กลุ่มจิตอาสาเครือข่ายรณรงค์ “ชุมชนปลอดควันบุหรี่”  พาเยาวชนอายุตั้งแต่ 5-18 ปี กว่า 100 คน ออกเดินรณรงค์  เคาะประตูบ้าน ติดแผ่นป้าย บ้านปลอดบุหรี่  หยุดเผาปลอด กระตุ้นจิตสำนึก ให้ผู้ใหญ่ ลดละเลิกสูบบุหรี่ ทั้งนี้ขณะเดินรณรงค์ยังพร้อมใจกันตะโกนว่า ...พักปอดกันบ้างนะคะ... และจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนและชาวบ้านให้รู้ถึงพิษภัยและโรคต่างที่เกิดจากการสูบบุหรี 

ขณะที่ นายสมคิด นาคแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านซับม่วงพัฒนา กล่าวว่าถึงแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีประชากร มีประชากร 450 คน 140 ครัวเรือน  แต่มีผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านด้วยพิษร้ายของบุหรี ถึง 5 คน  เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ถุงลมโป่งพอง จึงนำเยาวชนในหมู่บ้านออกมาให้ความรู้และเดินรณรงค์ สร้างจิตสำนึก อยากให้ผู้ที่สูบบุหรีอยู่เกิดความละอายใจหันมาลดละเลิก บุหรี อย่างน้อยสัก 10 % ก็ยังดี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน