เปิดกิจกรรม Big Cleaning Week กำจัดลูกน้ำ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ย้ำเตือนคลินิกและร้านขายยา ห้ามจ่ายยากลุ่มแก้ปวดลดไข้ให้แก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมาโดย นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดกิจกรรม Big Cleaning Week กำจัดลูกน้ำ และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา09.00น.นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดกิจกรรม Big Cleaning Week กำจัดลูกน้ำ และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก นำทีมสคร.9และจิตอาสาออกแจกโลชั่นกันยุงและผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยุงลายในบริเวณชั้น1-6

 


สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในระดับประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2562 นี้จะมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและตลอดทั้งปี จะพบผู้ป่วยถึง 100,000 ราย จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 14 พฤษภาคม 2562 พบผู้ป่วย 20,733 ราย เสียชีวิต 25 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ จ.สมุทรสาคร จ.ตราด จ.นครปฐม จ.ลพบุรี และจ.ราชบุรี ตามลำดับ ส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -14 พฤษภาคม 2562 มีผู้ป่วย 2,547 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วย 1,282 ราย จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 481 ราย จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วย 410 ราย จ.สุรินทร์ มีผู้ป่วย374 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ตามลำดับ นายแพทย์ประพนธ์ กล่าวว่า กลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกสูงที่สุด ช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอม ฝากเตือนผู้ปกครอง ครู ให้ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียน ในส่วนของประชาชนหากมีคนในครอบครัวป่วย มีไข้สูง 2-3 วันแล้วไม่ดีขึ้น ปวดเมื่อย ตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนัง ตามแขนขา หรือข้อพับ ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว และไม่ควรซื้อยามากินเอง ฝากเตือนคลินิก และร้านขายยาห้ามจ่ายยากลุ่มแก้ปวดลดไข้และต้านการอักเสบ (NSAIDs) ให้แก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ เนื่องจากยาประเภทนี้อาจเพิ่ม โรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งจิตอาสา เพื่อรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งในขณะนี้พบว่าทุกสถานที่ ได้แก่ ชุมชน โรงเรียน วัด และโรงพยาบาลยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูง เกินเกณฑ์มาตรฐาน ทำให้มีความเสี่ยงที่โรคไข้เลือดออกอาจจะแพร่กระจาย และขยายเป็นวงกว้าง

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน