ททท. เตรียมจัด โครงการท่องเที่ยวหน้าฝน “Green Season ลำปางพลัสลำพูน
ที่ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลำปาง เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.สำนักงานลำปาง ได้จัดประชุมหารือการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Green Season ลำปาง Plus ลำพูน ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2562 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดลำปางและลำพูนในช่วงฤดูฝนหรือ Green Season  มีมากขึ้น กิจกรรมหลักเป็นการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นน่าสนใจในฤดูฝน .การจัดกิจกรรมมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษแก่นักท่องเที่ยวที่ใช้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเช่น ที่พัก ร้านอาหารบริษัทนำเที่ยว ฯลฯในฤดูฝน สำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง Green Season ลำปางและ ลำพูน ได้มีการเก็บข้อมูลสถิติที่ผ่านมาทำให้ทราบถึงจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดลำปางและลำพูนในช่วงฤดูฝนมีน้อย โดยนักท่องเที่ยวจะกระจุกตัวในช่วงฤดูปลายฝนปลายต้นหนาว

 

 

 

 

 

Green Season

ดังนั้นเพื่อกระจายการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานลำปาง จึงเห็นจุดอ่อนดังกล่าว และกำหนดแผนงานสำหรับการสร้างการรับรู้ในการเดินทาง ท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อาจจะนำไปสู่การกระจายรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นและภาคธุรกิจในฤดูฝน หรือ Green Season โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง Green Season ในพื้นที่รับผิดชอบคือจังหวัดลำปางและลำพูนในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2562 ที่จะเป็นทางเลือกหรือจุดหมายปลายทางของการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งภูเขา น้ำตก บ่อน้ำแร่รวมไปถึงกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งล่องแก่งและการสัมผัสชุมชน

 

 

 

ททท.สำนักงานลำปาง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน