ชาวบ้านกว่า 1,000 คน แห่ร่วมเวทีประชาคม เรียกร้องเอกสารสิทธิ์ พร้อมเสนอ ครม.ยกเลิกเขตป่าถาวร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 10, 11, 16, 17 จำนวนกว่า 1,000 คน เดินทางเข้าร่วมเวทีประชาคมตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.โดยมีการนำเอกสาร สำเนาบัตรประชาชนและเอกสารที่ดิน ภบท.5 ของตนเอง เข้าแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ไปดำเนินการต่อ โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว , นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอวังสมบูรณ์ ,เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัด , สำนักงาน สปก. ,สหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ซึ่งเวทีดังกล่าวมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อมูลปัญหาในเวทีด้วย  นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอวังสมบูรณ์ กล่าวว่า การเปิดเวทีประชาคมวันนี้ถือว่า เป็นการนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ซึ่งหน่วยราชการต่าง ๆ ยินดีที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จ  เช่นเดียวกับ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว เขต 2 กล่าวว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน ขณะนี้ทางออกคือ ต้องใช้มติคณะรัฐมนตรีในการเพิกถอนเขตป่าถาวรออกไปก่อน จึงจะนำไปสู่ขั้นตอนของการจัดการเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับชาวบ้าน โดยที่ผ่านมาได้พยายามติดตามประสานงานเรื่องนี้มาโดยตลอด หวังว่าจะประสบความสำเร็จ

 

 


นายพิษณุ คล้ายเจตต์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า กรณีของปัญหาพื้นที่ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว มีที่ดินอยู่ในเขตพื้นที่รัศมีฝั่งละ 2 กม.ของถนนสาย 317 สระแก้ว-จันทบุรี จำนวน 10,805 ไร่ในปัจจุบัน ขณะนี้ยังไม่รู้ว่าจะให้ส่วนไหนดำเนินการ เพราะมีหน่วยงานที่สามารถจัดการที่ดินได้หลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ  สปก. , การจัดการที่ดินโดยกรมที่ดิน และการจัดการที่ดินโดยสหกรณ์นิคมฯ ซึ่งที่ผ่านมา จ.สระแก้วมีการดำเนินการไปแล้วหลายพื้นที่ ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการแตกต่างกันไป

 ส่วน นางขวัญตา ลายสุวรรณ์ แกนนำชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งร่วมกันผลักดันกรณีนี้ กล่าวว่า พื้นที่ ต.วังสมบูรณ์ ตั้งแต่ต้นเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ช่วงก่อนหน้านี้มีการขยายเขตสหกรณ์นิคมมาที่ ต.วังสมบูรณ์ แต่ไม่มีใครรับที่จะเข้าร่วมกับนิคมสหกรณ์ในตอนต้น ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวถูกตีกลับตามข้อกฎหมายไปเป็นป่าถาวรในปัจจุบัน มีอาณาเขตอยู่ 10,805 ไร่ ปัจจุบันจึงมีการขับเคลื่อนให้มีการยกเลิกป่าถาวร โดยขับเคลื่อนไปถึงระดับกระทรวงแล้ว โดยชาวบ้านอยากได้เอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็นโฉนด เพราะสภาพป่าตอนนี้ไม่มีแล้ว มีธนาคาร 3 แห่ง โรงพยาบาล เทศบาล โรงเรียน และตลาด จึงต้องการให้ยกเลิกเขตป่าถาวรเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้าน 8 หมู่บ้าน ซึ่งยังไม่รู้ว่า จะได้เป็นโฉนดหรือไม่ ณ ขณะนี้ต้องอยู่ที่คณะรัฐมนตรีจะรับไปพิจารณาให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

 นางพิศมัย อยู่รักษา อยู่บ้านเลขที่ 530 ม.1 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว กล่าวว่า มีที่ดินจำนวน 25 ไร่ มีหลักฐานเอกสารสิทธิ์ ภบท.5 ปัจจุบันปลูกลำไย ซึ่งทำกินมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อ อยากให้ออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน จะได้เอาไปเข้าธนาคารได้ ที่ผ่านมาเวลารัฐบาลช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ตนไม่เคยได้สิทธิ์ใด ๆ เลย ซึ่งรอคอยเรื่องนี้มานาน 30 กว่าปีแล้ว

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน