กาญจนบุรี ผบ.ร.29 เปิดการฝึกทหารใหม่ “ Smart Soldiers Strong Army ”
วันที่ 21 พ.ศ.2562 พ.อ.สราวุธ  ไชยสิทธิ์ ผบ.ฉก.ลาดหญ้า / ผบ.ร.29 พล.ร.9 จ.กาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/62 ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29  โดยเน้นย้ำหน่วยฝึก ทหารใหม่ให้ดำเนินการฝึกทหารใหม่ ตามที่ พล.อ.อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วย ฝึกทหารใหม่ให้เป็น “ ทหารต้นแบบในอนาคต ” ต้องมีระเบียบวินัย โดยน้องทหาร ใหม่ เปรียบเสมือนคนในครอบครัว ซึ่งหน่วยพร้อมจะดูแล คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่ ประจำการในหน่วยทหาร

                                                             

                                                          

                                                         


พ.อ.สราวุธ  ไชยสิทธิ์ ผบ.ร.29 ได้กล่าวแนะนำผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น และกล่าวมอบโอวาทให้แก่น้องทหารใหม่ ให้รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้เข้ามารับใช้ชาติ มีความตั้งใจในการเข้ารับการฝึก พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ หน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วย ดำเนินการฝึกตามนโยบายของ ผบ.ทบ., มทภ.1 และ ผบ.พล.ร.9 อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นให้ทหารใหม่มีทักษะทางด้านการทหาร มีจิตอาสา พร้อมจะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สมกับคำว่า “ ทหารต้นแบบในอนาคต ”

                                                         

                                                         

                                                         


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง