พร้อมรับมือเต็มที่!! ทหารร่วมกับชุมชนกลุ่มคนรักษ์เฉวง เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยในช่วงหน้ามรสุมพื้นที่เกาะสมุย (ชมคลิป)
เมื่อวันที่ 26 เม.. 2560  ..พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 4 (ศปภอ.ทบ.4) ร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุย ปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และตัวแทนจากชุมชนกลุ่มรักษ์เฉวง ลงพื้นที่ ม.2 .3 .บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง การป้องกัน และช่วยเหลือเมื่อเข้าสู่หน้ามรสุมในพื้นที่ภาคใต้โดยได้ไปสำรวจอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่พรุเฉวง คลองเฉวง และปากคลองเฉวงที่ระบายน้ำออกสู่ทะเล


โดยที่ผ่านมาเกาะสมุย ได้ประสบปัญหาภัยพิบัติจากน้ำท่วมในช่วงหน้ามรสุมของทุกปี เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนตกลงมามาก มีการก่อสร้างกีดขวางทางน้ำ ลำคลองตื้นเขิน และขยะจากชุมชนไปอุดตันตามท่อระบายน้ำ ทำให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ได้รับความเดือดร้อน ในเรื่องนี้ทาง นายบัญชา หนูใจแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ เทศบาลนครเกาะสมุย กล่าวว่า ที่ผ่านมาเทศบาลนครเกาะสมุย ได้รับความช่วยเหลือทหารจากศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 4 ประจำพื้นที่ภาคใต้ (ศปภอ.ทบ.4) ผู้ประกอบการ และชุมชนกลุ่มรักษ์เฉวง ทำการขุดรอกเอาสิ่งกีดขวางออก เก็บผักตบชวา และเก็บเศษขยะในคลองทุกครั้ง ซึ่งในตอนนี้ทางเทศบาลนครเกาะสมุย ได้ทำโครงการปรับปรุงลำคลองโดยการขยายเขตคลองออกให้กว้างขึ้น เพื่อจะได้ระบายน้ำได้เพิ่มขึ้น ถ้าโครงการแล้วเสร็จก็จะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดเฉวง ม.2 และม.3 .บ่อผุด ได้อย่างแน่นอน  ด้านนายจักรพันธ์ สูตรประจันทร์ สมาชิกกลุ่มรักษ์เฉวง บอกว่า ตรงที่ปากคลองเฉวง เมื่อเวลามีปัญหาน้ำที่ไหลออกจะหลากขึ้นมาเพราะปากคลองมันแคบ อีกทั้งยังมีโขดหินในคลองเต็มไปหมด ทำให้ผลักดันน้ำให้มันไหลออกมาเร็วไม่ได้ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำท่วมและขังอยู่นาน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน