ปทุมธานี - ลูกศิษย์นับร้อยไม่พอใจแต่งตั่งเจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์ตำรวจทหารตรึงกำลังควบคุม
  เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่วัดบุญบางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประชาชนร่วมตอนรับพระครูมหาสุริยัน ธมฺมทสฺสี ป.ธ.6, น.ธ.เอก, พธ.บ, ศศ.ม. จากวัดเขียนเขตพระอารามหลวง มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์ และร่วมพิธีฉลองตราตั่ง
   เนื่องจากมีกระแสข่าวว่ามีกลุ่มลูกศิษย์ของเจ้าอาวาสเดิมมีเจตนาคัดคาน การที่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์โดยมิชอบ ซึ่งอ้างว่าไม่มีการบอกกล่าวญาติโยมที่เคยร่วมกันสร้างวัด แต่หลังจากที่ได้เจรจาพูดคุยร่วมกับ นายฉัตรชัย ชูเชื้อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี และมีพระมงคลวโวปการ หรือ หลวงพ่อเจ้าคุณชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) เจ้าคณะตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ชวนเจรจากับคณะศิษย์ของท่านเจ้าอาวาสรูปเดิม เป็นได้ด้วยดีและยินดียอมรับเจ้าอาวาสรูปใหม่ได้ 


  นายวัชรากรณ์ วัชรสิทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กล่าวว่า ในส่วนของหลวงพ่อพระครูบุญมังคลาจาร ที่อาพาธอยู่ อยากจะบอกกล่าวให้ทุกท่านให้ทราบว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาที่ พระครูบุญมังคลาจาร ที่อาพาธ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ท่านได้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดบุญบางสิงห์ โดยช่วยดูแลภายในวัดทั้งเรื่องการก่อสร้าง การส่งพระสงฆ์และสารเณรมาจำพรรษาที่วัด การอุปถัมภ์ในเรื่องค่าใช้จ่ายของวัด ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ารักษาพยาบาลดูแลหลวงพ่อ เริ่มตั้งแต่การว่าจ้างบุรุษพยาบาลที่มาดูแลหลวงพ่อที่อาพาธ ค่ายาค่าอาหารการกินเป็นค่าใช้จ่ายที่ทางหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (เจ้าอาวาสวัดเขตเขตพระอารามหลวง)ได้ดูแลอุปภัมป์มาโดยตลอด ซึ่งท่านจะไม่ใช้เงินของวัดบุญบางสิงห์เลย เงินที่นำมาอุปถัมภ์เป็นเงินจากทางวัดเขตเขียนและเงินส่วนตัวของท่านทั้งนั้น เพื่อเป็นการทำถวายให้กับท่านเจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์ คือ พระครูบุญมังคลาจาร จนมีการแต่งตั้งรูปปัจจุบันนี้
    การแต่งตั้งเจ้าอาวาสและมีการฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์ ได้ถูกดำเนินการ โดยฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ได้แต่งตั้ง พระครูบุญมังคลาจาร เดิมเป็นเจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์ ได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ตามกฎมหาเถรสมาคม เนื่องจากการที่ท่านอาพาธเป็นเหตุให้วัดไม่มีเจ้าอาวาสที่จะบริหารงาน ได้อย่างเต็มที่ ทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้มีมติแต่งตั้งให้ พระครูมหาสุริยัน ธมฺมทสฺสี ป.ธ.6, น.ธ.เอก, พธ.บ, ศศ.ม. จากวัดเขียนเขตพระอารามหลวง มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์ เพื่อที่จะบริหารงานวัดบุญบางสิงห์ ให้เรียบร้อยเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านเจ้าอาวาสองค์เดิม ส่วนที่มีกลุ่มบุคคลมาคัดคาน ตัวผมเองตัดสินไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดี แต่สิ่งที่อยากจะบอกคือการแต่งตั้งเจ้าอาวาสนั้น เป็นไปตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์มีที่มาที่ไปชัดเจน.


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน