ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ เชิญเลือกชม เที่ยว ช๊อป และเลือกซื้อสินค้าในงานมหกรรม สุดยอด OTOP ศรีสะเกษ มนต์เสน่ห์วิถี 4 เผ่าไทย
เมื่อวันที่  16  พ.ค. 62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องโมสาร์ท  ชั้น  1  โรงแรมแกลลอรี่ดีไซน์  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผวจ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  นายจรินทร์  รอบการ  พัฒนาการ  จ.ศรีสะเกษ  น.ส.วาสนา  อยู่ดี  พาณิชย์  จ.ศรีสะเกษ  และนายสุนทร  สุฤทธิ์  ประธานเครือข่าย  OTOP  จ.ศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  เชื่อมโยงธุรกิจการค้าลงทุนสู่สากล กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์  OTOP  ภายใต้ซื่องาน  มหกรรม  สุดยอด  OTOP  ศรีสะเกษ  มนต์เสนห์วิถี  4  เผ่าไทย  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  24  - 28  พ.ค. 62  ที่ลานโปรโมชั่น  ชั้น  1  ศูนย์การค้าเจเจมอลล์  กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 


นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  โครงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศ  ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า  โดยเน้นการส่งเสริมธุรกิจในชุมชน  หรือวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้เป็นของตนเอง  สามารถพึ่งพาตนเองได้  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่มาปรับใช้ในการผลิตและพัฒนาสินค้า  หรือผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน  โดยรวมถึงด้านสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน  ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชุมชน  การจัดงานมหกรรม  สุดยอด  OTOP  ศรีสะเกษ  มนต์เสน่ห์วิถี  4  เผ่าไทย  ขึ้นในครั้งนี้  จ.ศรีสะเกษ  ได้มีการนำสินค้า  หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  ไปจำหน่าย  จำนวนประมาณ  60  บูธ  ซึ่งจัดในรูปแบบของ  “ศรีสะเกษ  สไตล์โมเดิล”  เพื่อลดภาพลักษณ์ความเชยของผลิตภัณฑ์  OTOP  ที่อาจจะมีคนจำนวนไม่น้อยมองว่าเป็นสินค้าที่เชย  ไม่ทันสมัย  สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์  หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  ที่นำไปจัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้  จะมีสินค้าเด่นทางภูมิปัญญาด้วยการนำเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า  OTOP  ควบคู่ไปกับการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์  OTOP  ให้มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคตามความต้องการของตลาด  ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ  โดยจะเป็นสินค้า  ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้ประกอบการ  OTOP  จ.ศรีสะเกษ  โดยแยกเป็นบูธอาหาร  เครื่องดื่ม  เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  ของใช้  และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าชุมชนและผลผลิตทางการเกษตร  ที่มีทั้งผลิตภัณฑ์การเกษตรอินทรีย์  และผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูป  ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการจำหน่ายโดยผู้ประกอบการโดยตรงที่สามารถเจรจาในการซื้อ / ขาย  หรือเรียกว่า  การทำ  MOU  เพื่อการซื้อ / ขายได้โดยตรงอีกด้วย  และที่สำคัญ  ทุก ๆ บูธที่ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้  ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาสินค้า  การส่งเสริมการตลาดมาแล้วจากสำนักงานพัฒนาชุมชน  และสำนักงานพาณิชย์  ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อ  และผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน  ตนจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวศรีสะเกษ  และชาวไทยทั่วประเทศ  ได้ไปเลือกชม  เที่ยว  ช๊อป  และเลือกซื้อสินค้า  ในงานมหกรรม  สุดยอด  OTOP  ศรีสะเกษ  มนต์เสน่ห์วิถี  4  เผ่าไทย  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  24  - 28  พ.ค. 62  ที่ลานโปรโมชั่น  ชั้น  1  ศูนย์การค้าเจเจมอลล์  กรุงเทพฯ

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน