พระนวกะจาริกธรรมยาตราศรีสะเกษ 105 รูป เดินเท้าเปล่ากว่า 100 กม.จากวัดไพรพัฒนาสู่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
เมื่อวันที่ 15  พ.ค.62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  (เกาะห้วยน้ำคำ)  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในระหว่างวันที่  2 - 16  พ.ค.2562  โดยมี  พระราชกิตติรังษี  เจ้าคณะ  จ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   ซึ่งมีพระนวกะจาริกธรรมยาตรา  จำนวน  105  รูป  เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท  ตั้งแต่วันที่  10 - 15  พ.ค. 2562  ได้เดินเท้าเปล่าจากวัดไพรพัฒนา  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ  สู่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  ระยะทางกว่า 100  กม.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


พระราชกิตติรังษี  เจ้าคณะ  จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  พระนวกะจาริกธรรมยาตราที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้  ได้มีโอกาสรับการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัฐกาลที่  10   และเรียนรู้หลักในการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา  ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดี  มีศีลธรรม  และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  ศึกษาพระธรรม  และจำวัดที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  พระอารามหลวง  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน