นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ฯ เตือนเกษตรกรระวังอากาศร้อนจัด ไก่ไม่กินอาหาร ไก่เจริญเติบโตช้าลง
ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศยังแปรปรวน ร้อนอบอ้าว รวมกับสถานการณ์ภัยแล้งยังส่งผลกระทบต่อเนื่อง ทำให้สภาพอากาศร้อนจัด ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส


สภาพอากาศดังกล่าวไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เท่านั้น อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ทั่วประเทศ สภาพอากาศร้อนอบอ้าวได้ส่งผลกระทบต่อไก่ที่เลี้ยงเป็นอย่างมาก พออากาศร้อนมากๆไก่ที่เลี้ยงไว้จะไม่กินอาหาร ทำให้การเจริญเติบโตของไก่ที่เคยเลี้ยง 38 วัน ได้น้ำหนักตัวอยู่ที่ 2 กิโลกรัมกว่า แต่อากาศร้อนทำให้การเจริญเติบโตนั้นช้าลงต้องใช้ระยะเวลาเลี้ยงมากกว่าเดิมถึง 40 กว่าวัน จึงทำให้มีผลกระทบต่อต้นทุนในการเลี้ยงเพิ่มขึ้น เกษตรกรหลายพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาภัยแล้งต้องซื้อน้ำมาใช้ เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ใช้ระบบสปริงเกอร์ที่หลังคาโรงเรือนที่เลี้ยงไก่ และเปิดพัดลมภายในโรงเรือน เพื่อเป็นการระบายความร้อนให้กับไก่ที่เลี้ยง เพราะไก่ร้อนมากจะทำให้ไก่น็อกตาย ออกไข่น้อยและฟองเล็ก ส่วนราคาไก่หน้าฟาร์มการมีการปรับราคาเนื่องจากต้นการเลี้ยงสูงขึ้น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน