พช.กรุงเก่า คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย OT0P Product Champion 2562 (ชมคลิป)
วันที่ 15 พ.ค. 2562  ที่ OTOP Outlet ประเทศไทย พุทธอุทยานหลวงปู่ทวด  อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา  น.ส.นุชนาถ ประทีปธีรานันต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย  2562  OTOP  (Product Champion) เพื่อจัดผลิตภัณฑ์  Product Level ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development ) และเพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

เชิญชวน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป สมัครเข้ารับการคัดสรรฯ

ตลอดจนประชาสัมพันธ์ และ เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป  จนสามารถสร้างเป็นแหล่งสร้างรายได้ และ ความเข้มแข็งให้กับชุมชน  รวมถึงเป็นการกระตุ้น ให้เกิดขบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการโอทอป และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมี น.ส.สุวรรณา  ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

การแสดงโชว์ประกอบการกิจกรรม

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน