คืนสู่อิสรภาพเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบปล่อยตัวผู้ต้องขังในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10
                วันนี้ 15 พ.ค.62 พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัว ณ เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี  นาวาตรี สำราญ คล้ายสุด ผู้บังคับเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ คณะนายทหาร ข้าราชการและญาติ ตลอดจนผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวจำนวน 23 คน ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจอย่างหาที่สุดมิได้


                นาวาตรี สำราญ คล้ายสุด กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติให้ได้รับการปล่อยตัวและลดหย่อนผ่อนโทษเพื่อเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปนั้น สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องขังในวันนี้เป็นการปล่อยตัวนักโทศเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562ตามมาตรา5และมาตรา6ในส่วนของเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบมันักโทษที่ได้รับการลดหย่อนโทษและปล่อยตัวทันทีรวม57นาย โดยแบ่งเป็นผู้ได้รับการลดหย่อนจำนวน 34 นาย และได้รับการปล่อยตัวทันที 23 นาย ทั้งนี้เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบได้จัดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด เช่น การพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ การฝึกอาชีพ การใช้ชีวิตในสังคมและการปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน