เคลื่อนทัพ!! คณะพุทธบริษัทวัดโพธิ์เสด็จเมืองคอนยกขบวนเดินทางโชว์” “กวนข้าวมธุปายาส”งานสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา“วิสาขบูชา ณ.พุทธมณฑล
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 พ.ค.2562 ที่วัดโพธิ์เสด็จ  หมู่ 8 ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช คณะพุทธบริษัทวัดโพธิ์เสด็จ ได้จัดเตรียมข้าวของที่จะใช้ในการกวนข้าวมธุปายาสในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก.ประจำปี 2562 ณ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หลังจากที่ประชุมคณะสงฆ์และเถรสมาคม (มส.) มีมติเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 ให้ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ ส่วนกลาง จะจัดขึ้นที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดย สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กร มูลนิธิ สถานศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ระหว่างวันที่     14-19 พ.ค.2562 และมีมติให้คณะสงฆ์และญาติโยมจากวัดโพธิ์เสด็จ  ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ไปร่วมประกอบพิธีในส่วนของการกวนข้าวมธุปายาส  เนื่องวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้วย


โดยข้าวของที่คณะพุทธบริษัทวัดโพธิ์เสด็จจัดเตรียมไปในครั้งนี้ประกอบด้วยวัสดุ อุปกรณ์ข้าวของ ภาชนะ เครื่องใช้ที่จำเป็น พร้อมด้วยสิ่งที่ของจะใช้เป็นส่วนผสมในการกวนข้าวมธุปายาสเกือบ 100 อย่าง ใส่รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน ซึ่งคณะที่ร่วมเดินทางไปโชว์การประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาสในครั้งนี้จำนวนกว่า 20 คนนำโดยนายสมบัติ สัตย์ชัย ใช้รถ 3 คัน ประกอบด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ  รถตู้และรถกระบะที่บรรทุกเครื่องราชวัตรฉัตรธงที่จะใช้ในการกอบประกอบพิธีบวงสรวงและพุทธา เทวาภิเษกข้าวมธุปายาส  โดยคณะออกเดินทางมีกำหนดถึงพุทธมณฑลในคืนนี้ และในวันที่ 15 พ.ค.2562 คณะพุทธบริษัทจะช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธี ส่วนการประกอบพิธีจะเริ่มขึ้นในช่วงเย็นของวนที่ 16 พ.ค. 2562 ซึ่งจะใช้เวลาในการประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาสต่อเนื่องนาน 6-8 ชม.

                ซึ่งในเช้าวันที่ 16 พ.ค. 2562 พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวอาวุโสปผระจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะนักวิชาการด้านพุทธศาสนาและพิธีกรบรรยายตลอดระยะเวลาในการประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส และพุทธริษัทอีกจำนวนหนึ่งจะเดินทางไปสมทบ  และนับเป็นครั้งแรกที่คณะสงฆ์และเถระสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ได้จัดให้มีการประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาสตามแบบโบราณประเพณี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสา “วันวิสาขบูชา”  และเป็นครั้งแรกที่คณะสงฆ์และญาติโยมจากวัดโพธิ์เสด็จ  ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เดินทางไปประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาสนอกสถานที่  หลังจากที่ชาว ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานการกวนข้าวมธุปายาสเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  อาทิ วันมาฆบูชา วิสาขบูชา ต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปี  เพราะถือว่าเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุธเจ้า พระศาสดาของพุทธศาสนา หรืออาจจะกล่าได้ว่าเป็น “ปฐมบทแห่งการบังเกิดพุทธศาสนา”ก็ว่าได้  หลังจากกวนข้าวมธุปายาสแล้วเส็จสมบูรณ์แล้วจะนำขาวมธุปายาสบรรจุภาชนะไว้แจกจ่ายพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาในระหว่างวันที่17- 19 พ.ค. 2562 ต่อไป

                สำหรับการกวนข้าวยาคู หรือข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์ เป็นพิธีการหนึ่งที่สำคัญในงานประเพณี “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ” ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 789 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งเป็นการรวมแรงพลังศรัทธา และแสดงออกถึงความสามัคคีของหมู่คณะ ชาวนครศรีธรรมราชโดยมีการนำเครื่องปรุงนานาชนิดที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างน้อย 25 ชนิด เช่น น้ำนมข้าว ผลไม้ชนิดต่าง ๆ พืชสมุนไพร น้ำผึ้ง น้ำตาลทราย กะทิ เผือก มัน เป็นต้น มาบดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำไปใส่ในกระทะใบบัวที่วางอยู่บนเตาไฟซึ่งใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง ที่สำคัญผู้กวนหลักของแต่ละกระทะจะต้องเป็นสาวบริสุทธิ์ หรือ “สาวพรหมจรรย์” ที่ผ่านพิธีตามความเชื่อและแต่งชุดขาวถือถือศีลกินเจ มาแล้ว 7 วัน อย่างไรก็ตามหลังจาก“สาวพรหมจรรย์” ผู้กวนหลักกวนข้าวมธุปายาสไปได้สักระยะหนึ่ง คนอื่น ๆ สามารถเข้าไปช่วยกันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันกวนซึ่งใช้เวลานาน  8-10 ชั่วโมง นอกจากนี้ระหว่างการกวนขาวมธุปายาสพระสงฆ์จะสวดชัยเจริญมงคลคาถาด้วยขึงด้ายมงคลไปยังกระทะข้ามธุปายาสทุกกระทะ  ทำให้ข้าวมธุปายาสหรือขาวยาคู,ยาโค หรือข้าวทิพย์ ที่ปรุงเสร็จเป็นอาหารวิเศษที่เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับประทานยิ่งนัก


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน