ปิดเมืองรำกว่า 3 หมื่นคน สวมชุดไทยเหลืองทั่วเมืองครั้งใหญ่สุดรอบกว่า 200 ปี ในงานบุญเดือนหกสักการะเจ้าพ่อพญาแล
เมื่อวันที่ 13พ.ค. 62  นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมตัวแทนประชาชนชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่าจากทุกอำเภอของจังหวัดกว่า 3หมื่นคน ออกมาแสดงพลังรำรอบลานอนุสาวรีเจ้าพ่อพระยาแล บนถนนทุกสายทั่วทั้งสี่มุมเมืองย่านกลางใจเมืองชัยภูมิ เพื่อถวายสักการะเจ้าพ่อพระยาแลผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ มายาวนานกว่า 200 ปีจนปัจจุบันซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มาร่วมบันทึกประวัติศาสตร์รำถวายในปีนี้ ต่างพร้อมใจกันสวมชุดผ้าไทยสีเหลืองร่วมใจกันออกมารำถวายเพื่อร่วมถวายเฉลิมพระกียรติเนื่องในปีมหามงคลในหลวงรัชกาลที่ 10 แสดงถึงความเทิดทูลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งแรกของจ.ชัยภูมิ ในปีนี้อีกด้วยที่มีประชาชนทุกหมู่เหล่าออกมาร่วมรำถวายมากกว่า 30,000 คน ในครั้งนี้อีกด้วยที่ถือเป็นการร่วมใจกันครั้งใหญ่ของชาวชัยภูมิก่อนที่จะมีพิธี เปิดงานเทศกาลบุญเดือนหก ในวันที่13 – 19 พ.ค.62  ที่ชาวจังหวัดชัยภูมิทุกคนพร้อมใจกันออกมารำถวาย ให้กับเจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิและเป็นผู้ที่เทิดทูลสถาบันมหากษัตริย์มายาวนาน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการรวมทั้งศาสตร์และศิลปะ ที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ในหลาย ๆ ด้านจากทุกภาคส่วน ทั้งศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลง การบันทึกเสียง จัดทำดนตรี คิดท่ารำต่าง ๆ ก็ล้วนแล้วมาจากฝีมือของลูกหลานเจ้าพ่อพญาแลที่พร้อมใจกันทำเพื่อถวายสักการะแด่เจ้าพ่อพญาแล อันเป็นที่เคารพและศรัทธายิ่งของชาวชัยภูมิ

 

 

 


ซึ่งประเพณีงานบุญเดือนหก ของชาวจ.ชัยภูมิ  ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่โด่งดังไปทั่วประเทศและทั่วโลกมายาวนานกว่า 200 ปี ที่ทุกวันพุธแรกของเดือนหก หรืองานบุญเดือนหก ของจ.ชัยภูมิ จะมีพิธีแห่บายศรีใหญ่ยักษ์ กว่า 2-3 เมตรขึ้รไป และมีขบวนแห่บายศรีที่ยาวที่สุดในโลกที่มีขบวนแห่บายศรียาวกว่า 10 กม.แห่นำต่อต่อศาลอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ณ ศาลหนองปลาเฒ่า อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในวันพุธที่ 15 พ.ค.62 ในปีนี้อย่างยิ่งใหญ่หาชมได้ยากสุดยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีที่ผ่านมาอีกด้วย ด้านครูอุมารินทร์ (ครูติ๊ก)  จำนงชอบ  ครูนาฏศิลป์ ร.ร.สตรีชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ (สพม.30)  ซึ่งเป็นคนที่ร่วมออกแบบการออกแบบท่ารำเพื่อถวายเจ้าพ่อพญาแล และเพื่อร่วมถวายปีมหามงคลในปีนี้อีกด้วยครั้งนี้ กล่าวว่า ด้วยแรงศรัทธาเจ้าพ่อพญาแล ซึ่งเป็นผู้สร้างเมืองชัยภูมิ จนถึงปัจจุบันทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะร่วมกันรำถวายท่านเจ้าพ่อ  จึงได้ประสานครูนาฏศิลป์ของจังหวัดชัยภูมิ ปรึกษาหารือและออกแบบท่ารำประกอบเพลงซึ่งเป็นเพลงประจำจังหวัดชัยภูมิ ที่ศิลปินนักแต่งเพลงลูกหลานพ่อแล ได้จัดทำไว้นำมาประกอบท่ารำที่สวยงาม ไม่ยากนักสำหรับประชาชนชาวชัยภูมิที่จะออกมาร่วมรำทั้ง 16 อำเภอ จำนวนกว่า 30,000 คน ประกอบด้วย 6 เพลง ได้แก่เพลง เพลงศรัทธาพญาแล  เพลงของดีชัยภูมิ เพลงชัยภูมิบ้านพี่ เพลงสาวบ้านแต้ เพลงออนซอนชัยภูมิ และจบด้วยเพลงบาสโลบชัยภูมิ 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน