ระนองรับการประเมินผลการดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา "หมู่บ้านศีล ๕"
วันที่13พ.ค.62 ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบุรีรัมย์ ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง พระเทพกิตติเวที เจ้าคณะภาค 17 และ พระเทพมงคลกวี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดรองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำหนใต้ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดระนอง โดยมี พระระณังคะมุนีวงศ์  เจ้าคณะจังหวัดระนอง พร้อมด้วย คณะสงฆ์จังหวัดระนอง และ นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ


ในส่วนของจังหวัดระนองได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดระนอง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา "หมู่บ้านศีล ๕" มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้กลไกของมิติทางศาสนาในลักษณะการประสานความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน