ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ปล่อยตัว 172 ผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษชุดแรก
     วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา  นายศรจิตร สอนศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามรามาธบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังให้กลับตัวประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ชาติสืบไป

                                                                                                                                          


       ในวันนี้มีผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว จำนวน 172 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 141 คน ผู้ต้องขังหญิง 31 คน ทั้งนี้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว ระหว่างถูกคุมขังอยู่ในสถานกักขัง ทั้งหมดมีความประพฤติดี และผ่านการอบรมด้านอาชีพโดยที่ตั้งใจรับการศึกษาอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อออกไปใช้ชีวิตอยู่รวมกับสังคมได้ ขณะที่บริเวณด้านหน้าสถานกักขังบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวมารอรับเป็นจำนวนมากเพื่อนำกลับบ้าน และทันทีที่ได้รับการปล่อยตัวต่างวิ่งโผล่เข้ากอดกันและร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจและตื้นตันใจที่ได้รับอิสระภาพในวันนี้

                                                                                                                                     


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน