สุโขทัย หัตถศิลปะร่วมสมัยพัฒนารูปแบบเครื่องสังคโลกต่อยอดธุรกิจ
 คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา  ปาลเปรม ร่วมกับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัย นางกิ่งเดือน  โอวาทตระกูล จัดนิทรรศการและสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบและการผลิตเครื่องสังคโลก ซึ่งเป็นศิลปะที่ได้รับการยอมรับระดับโลก  และถือเป็นการนำร่องของภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์ร่วมสมัย ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมของสุโขทัย  และพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องสังคโลกให้มีความเป็นหัตถกรรมร่วมสมัยมากขึ้น ต้นทุนลดลง ต่อยอดในเชิงธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เกิดการใช้จริงในชีวิตประจำวัน

 

หัตถศิลปะร่วมสมัยพัฒนารูปแบบ

โดยนำต้นแบบมาจัดแสดงมากมาย เช่น ชุดอาหารเช้าสำรับโฮสเทล ที่นำความประทับใจจากสัตว์ศักดิ์สิทธ์มาเป็นแบบ  อ่างล้างมือ และชุดน้ำชา ที่นำลายปลาและพรรณพฤษามาเขียนลาย   ชุดขนมไทย ที่ต่อยอดลายจากผ้าทอหาดเสี้ยว  เซ็ทเครื่องประดับลายปูนปั้น ชุดภาชนะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย  กล่องใส่เครื่องประดับเครื่องเคลือบที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานได้จริง

รูปแบบเครื่องสังคโลกต่อยอดธุรกิจ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน