สภาอุตสาหกรรมฯหลักสูตร Brain ระดมทุนกว่า 1.6 ล้านบาท ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับรพ. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงร.10
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พร้อมคณะหลักสูตร Brain รุ่นที่3 นายกรกฤช จุฬางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางวรวรรณ ตั้งตรงศักดิ์ รองประธานรุ่น 3 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นายองอาจ อติเศรษฐ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.พังงา นายบุญชู  แพใหญ่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นายชัยยันต์ ใจเย็น เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จ.พังงา ร่วมส่งมอบเงินบริจาคและเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10


โดยมี นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นายประภาษ ขุนพิทักษ์ นายอำเภอท้ายเหมือง นายแพทย์วิเศษ กำลัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้ายเหมือง ร่วมรับมอบ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 3 เครื่อง  เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง  เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง รถเข็นผู้ป่วย และอื่นๆ รวมยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 1,601,500 บาท


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน