ลำปางขุดบ่อในลำห้วยทำธนาคารน้ำ สร้างฝายแกนดินเหนียวเพื่อกักเก็บน้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน โดยนายชาคร  ณ ลำปาง  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปางได้ลงพื้นที่ ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรบ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ ม.7 ต.แม่วะ อ.เถินฯ จ.ลำปาง  ซึ่งคาดว่าจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคถ้าหากฝนไม่ตกภายใน 1-2 เดือนนี้                  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน โดยนายชาคร  ณ ลำปาง  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปางได้ลงพื้นที่ ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรบ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ ม.7 ต.แม่วะ อ.เถินฯ จ.ลำปาง  ซึ่งคาดว่าจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคถ้าหากฝนไม่ตกภายใน 1-2 เดือนนี้   

 

 

 

        

ปัญหาภัยแล้ง

       จากการประชุมร่วมกับปลัดอบต. ผอ.กองช่างฯรวมถึง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปเบื้องต้น1.มีการผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด ราษฎรในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 150 ครัวเรือน 2.น้ำในลำห้วยแม่วะได้แห้งขอดติดท้องลำห้วย แต่ได้มีการขุดบ่อน้ำบาดาลในลำห้วยเพื่อสูบน้ำผลิตเป็นน้ำประปาแจกจ่ายภายในหมู่บ้านจำนวน 3 บ่อ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำแต่ยังใช้น้ำได้เป็นปกติ โดยการเปิดใช้น้ำ 2 เวลา คือเวลาเช้าและเย็นเพื่อเป็นการประหยัดน้ำตามมติคณะกรรมการดูแลน้ำประจำหมู่บ้าน

 

 

 

 

 

น้ำอุปโภคบริโภค

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน