กระบี่สนธิกำลัง บูรณาการป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ทีมสหวิชาชีพศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดกระบี่ ร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 5 /2562

วันที่ 8 พ.ค.62 ที่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 กระบี่ ต.ไสไทย ร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 5 /2562 โดยร่วมบูรณาการกับทีมสหวิชาชีพ นางจันทรา พิมพ์ทอง นิติกรชำนาญการ ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายศักดา สุขเกษม ผู้แทนประมงจังหวัดกระบี่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ มีคณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงทะเลจังหวัดกระบี่

 

 

 

 

 


พร้อมเรือ ต 605 ในร่วมออกตรวจการปฏิบัติงานตามแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง โดยในวันนี้ออกตรวจเรือประมงบริเวณปากร่องน้ำกระบี่ แจ้งเรือเข้าออก จำนวน 1 ลำ

 

นางจันทรา พิมพ์ทอง นิติกรชำนาญการ ผู้แทนสวัสดิการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ทางทีมสหวิชาชีพได้ร่วมกันออกตรวจเรือประมงทะเลตามแผน ได้มีการบูรณาการกับหลายๆ หน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจหน้าที่ โดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจแบบฟอร์ม ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มสัมภาษณ์ของลูกเรือ โดยมีล่ามภาษา โดยตรวจสอบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ อุปกรณ์ ความปลอดภัย ใบอนุญาตประมงพาณิชย์ การใข้เครื่องมือจับสัตว์น้ำ และที่เกี่ยวข้อง เรือประมงทุกลำได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ไม่พบการกระทำผิดตาม พรบ. ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานในแรงงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 นอกจากนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ได้นำเอกสารการปชส. ทั้ง 3 ภาษา ไทย อังกฤษ พม่า มาให้แก่ไต๋เรืออีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน