รองผู้ว่าฯชัยนาท ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน หลังสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านนานหลายปี(คลิป)
นายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  พร้อมคณะทำงานไตรภาคีฯ ร่วมตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดน้ำเสียของ บริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัด พบว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน ตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่พบกลิ่นเหม็น บริเวณบ่อ Oxidation pond 1 ที่มีกลิ่นเหม็นเมื่อช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จึงเห็นควรยุติเรื่องและแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานประกอบกิจการด้วยความระมัดระวังฯ ในส่วนของบ่อหมักไร้อากาศ (ABR) มีกลิ่นเบาบาง ผู้ประกอบกิจการได้ติดตั้งเครื่อง Activated Carbon จำนวน 1 เครื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการติดตั้งเครื่อง Wet scrubber เพิ่มเติมอีก 1 เครื่อง จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562 และประชุมคณะทำงานไตรภาคีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงาน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อรับทราบบันทึกข้อตกลงเรื่องการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญจากบ่อบำบัดน้ำเสีย ระหว่างผู้แทนโรงงานและผู้แทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ที่ทำขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 มติที่ประชุมรับทราบบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว

 

 

 


จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานไตรภาคีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงาน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสรรพยา เพื่อสรุปผลการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาฯ ดังนี้ 1. บริษัทฯ จะดำเนินการออกแบบย้ายระบบบำบัดน้ำเสียให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และจะดำเนินการตามแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี   2.บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงเรื่องการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญจากบ่อบำบัดน้ำเสียบางประการแล้ว เช่น การติดตั้งเครื่องกำจัดกลิ่นแบบผงถ่าน โดยจะติดตั้งเครื่องกำจัดกลิ่นสเปรย์น้ำ+ด่าง และทดสอบเครื่องมือดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562 การติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพิ่มเติมในบ่อ OP1 (จากเดิม 4 ตัว ปัจจุบันเพิ่มเป็น 9 ตัว) การติดตั้งสถานีผลิตน้ำดื่ม (RO) ให้ชุมชน จำนวน 3 จุด (ติดตั้งแล้วเสร็จ 1 จุด)  3. ให้คณะทำงานฯ ติดตามผลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอย่างเคร่งครัด  4. ให้บริษัทฯ รายงานผลการแก้ไขปัญหาให้ที่ประชุมฯ ทราบในการติดตามครั้งต่อไปด้วย

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง