ผู้ว่าฯ ลำปางรับมอบถังเก็บน้ำ เอสซีจี “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชน
นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม สานงานเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง” ออกเยี่ยมเยือนชุมชน พบปะกับกลุ่มตัวแทนเกษตรกรชาวบ้านในเขตท้องที่ตำบลแม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ด้านการบริหารจัดการน้ำ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำทุ่งสูง ในเขตท้องที่ชุมชนบ้านทุ่งคา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม ซึ่งเป็นโครงการที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวนกว่า 2,193,000 บาท มาใช้ในการดำเนินการก่อสร้างจัดทำคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร ความยาว 2 กิโลเมตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดส่งน้ำจากแหล่งพื้นที่กักเก็บฝายแม่สุก ไปยังพื้นที่เพาะปลูกเรือกสวนไร่นาที่มีระยะทางห่างไกลกันหลายกิโลเมตร ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนบ้านทุ่งคา เป็นพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานและยังเป็นพื้นที่ท้ายน้ำ ในทุกๆ ปีมักประสบกับปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรขาดแคลนไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง

 

 

 

ภัยแล้ง

ขณะเดียวกัน ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง  นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับมอบถังเก็บน้ำให้พื้นที่ประสบภัยแล้ง จ.ลำปาง จาก บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (อสซีจี)  ซึ่งตระหนักถึงความเดือดร้อนของชุมชนใน 13 อำเภอ กว่า 2,500  ครัวเรือนในจังหวัดลำปางที่ประสบปัญหาภัยเเล้ง จึงได้ประสานกับภาคส่วนต่างๆ เเละจิตอาสา ดำเนินการ ส่งมอบถังเก็บน้ำจำนวน 50 ใบ สำหรับบรรเทาภัยแล้งระยะเร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ให้มีภาชนะกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ในกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เเละถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลสมัยที่รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์

 

 

ปัญหาภัยแล้งลำปาง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน