สพป.เลย เขต 2 ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม ปฏิญาณตนต่อในหลวง ร.10 จะไม่คดโกง-เป็นขรก.ที่ดี (มีคลิป)
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 (สพป.เลย เขต 2)  อ.วังสะพุง  จ.เลย  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.เลย เขต 2  โดยมีผู้บริหาร บุคลากร  และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมพิธี

นายพลชัย ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 2  กล่าวว่า  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 ตามพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 เป็น 1 ใน 25 เขตพื้นที่การศึกษา(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ ตามแผนแม่บทระดับชาติ ที่ให้ทุกหน่วยงานนำไปเป็นกรอบและทิศทางปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกพื้นที่.ให้เกิดเป็นหน่วยงานคุณธรรม อาทิ กระทรวงคุณธรรม อำเภอคุณธรรม เขตคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม

 

 


ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 2 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะสนองนโยบาย และสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าว จึงได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานที่จะขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้หลักการ“เขตคุณธรรม นำสู่เขตสุจริต” ที่มีคุณธรรมอัตลักษณ์ 3 ประการ คือรับผิดชอบ สามัคคี มีจิตสาธารณะ ดังคำขวัญที่ว่า “เลย 2 คนดี รับผิดชอบในหน้าที่  รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ” ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมระดับองค์กรของจังหวัดเลย ตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป  ผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 2 กล่าว

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน