จ.อุดรธานี จัดอุปสมบท 135 รูป ถวายแด่ ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 2 พฤษภาคม 62 เวลา13.30   น.ที่ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส(พระอารามหลวง) เขตเทศบาลนครอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะ จ.อุดรธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาฯ ทั้งหมดจำนวน 135  รูป ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม รวมเป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระบรมราชาภิเษก

 

 

 

 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท

ซึ่งในการบวชครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ กิจกรรมถวายเป็นพระราชสักการะ และผู้ที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจะได้รับการถวายความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 10 คาบของตารางเรียนในหลักสูตรฯ หลักธรรมขั้นพื้นฐาน และเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นแนวปฏิบัติขณะอยู่ในสมณเพศตลอดระยะเวลา 15 วัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

โครงการบรรพชาฯ ทั้งหมดจำนวน 135 รูป

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน