เหลืองอร่าม จิตอาสา ชาวอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รวมพลังพัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 2 พฤษภาคม 62  เวลา 09.00  น.ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ  จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ที่รวมพลังพัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรเอกชน และประชาชนจิตอาสา  ใส่เสื้อเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ ประมาณ 5,000  คน

 

 

 

 

 

 

"เราทำความดีด้วยหัวใจ"

นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์ชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันธุ์ ในสี่สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน  โดยอำเภอบ้านผือ จึงได้จัดทำโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ด้วยการรวมพลังพัฒนาทำความสะอาด ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสูง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน