สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย
วันนี้ (1 พฤษภาคม 2562)เวลา 09.40 น. สมเด็จพระจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน  689 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือนร้อน โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

 


ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยให้รับทราบ  กับทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และองคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน  2 ราย ที่บ้าน นางย้อน จันทพรึก  บ้านเลขที่1 หมู่ 3 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรีและนางสาวสมบูญ ศรีวิลาศ  บ้านเลขที่ 32 หมู่ 3 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง