ยกคณะโชว์!!เจ้าคณะจังหวัดเมืองคอนเตรียมชาวบ้านโพธิ์เสด็จโชว์พิธีกวนข้าวมธุปายาสวิสาขบูชา ณ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 14-19 พ.ค.นี้
(1พ.ค.)ที่วัดโพธิ์เสด็จ  หมู่ 8 ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุติ)ได้เชิญญาติโยมที่อาศัยอยู่รอบ ๆ วัดมาร่วมหารือเตรียมความพร้อมในการนำคณะเดินทางไปประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส  เนื่องวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หลังจากที่ประชุมคณะสงฆ์และเถระสมาคมมีมติคัดเลือกให้คณะสงฆ์และญาติโยมจากวัดโพธิ์เสด็จ  ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ไปร่วมกวนข้าวมธุปายาส  เนื่องวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

                พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวหลังการปรึกษาหารือว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะสงฆ์และเถระสมาคมมีมติคัดเลือกให้คณะสงฆ์และญาติโยมจากวัดโพธิ์เสด็จ  ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เดินทางไปประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เนื่องจากชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะชาว ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานการกวนข้าวมธุปายาสเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  อาทิ วันมาฆบูชา วิสาขบูชา ต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปี  และในช่วงงานประเพณี “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร” ที่ผ่านมาทางวัดโพธิ์เสด็จพร้อมคณะพุทธบริษัทได้ร่วมกันประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส 9 กระทะ โดยมีรูปแบบการดำเนินการตามโบราณประเพณีทุกประการ โดยมีสื่อมีสื่อมวลชนมาทำข่าวและ ไลฟ์สดการกวนข้าวมธุปายาสเผยแพร่ต่อสาธารณะชนอย่างกว้างขวาง ทางคณะสงฆ์และเถระสมาคมได้รับชมและติดตามข่าวและเห็นว่าประเพณีการกวนข้าวมธุปายาส เป็นประเพณีที่สำคัญที่ควรจะได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ไปทั่วโลก เพราะเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุธเจ้า พระศาสดาของพุทธศาสนา หรืออาจจะกล่าได้ว่าเป็น “ปฐมบทแห่งการบังเกิดพุทธศาสนา”ก็ว่าได้


โดยการเดินทางไปประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาสของพุทธบริษัทวัดโพธิ์เสด็จ ณ.พุทธมณฑลในครั้งนี้จะมีผู้ร่วมคณะทั้งพระภิกษุสงฆ์ ฆราวาส รวมประมาณ 10-15 รูป/คน ออกเดินทางในวันที่ 14 พ.ค. 2562  จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งของต่าง ๆ วันที่ 15 -16  พ.ค. 2562 และเริ่มประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาสตั้งแต่เวลา 18.00 น.วันที่ 16 พ.ค. 2562 รวมทั้งนายไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะนักวิชาการ /วิทยากรและพิธีกรผู้บรรยายเรื่องราวความเป็นมา ความสำคัญการกวนข้าวมธุปายาสอย่างละเอียดจะร่วมเดินทางไปบรรยายในระหว่างการประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาสตลอดระยะเวลา 6-8 ชม.ด้วย หลังจากนั้นจะนำขาวมธุปายาสบรรจุภาชนะไว้แจกจ่ายพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาในวันที่ 18 พ.ค. 2562 ต่อไป

                สำหรับการกวนข้าวยาคู หรือข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์ เป็นพิธีการหนึ่งที่สำคัญในงานประเพณี “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ” ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 789 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งเป็นการรวมแรงพลังศรัทธา และแสดงออกถึงความสามัคคีของหมู่คณะ ชาวนครศรีธรรมราชโดยมีการนำเครื่องปรุงนานาชนิดที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างน้อย 25 ชนิด เช่น น้ำนมข้าว ผลไม้ชนิดต่าง ๆ พืชสมุนไพร น้ำผึ้ง น้ำตาลทราย กะทิ เผือก มัน เป็นต้น มาบดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำไปใส่ในกระทะใบบัวที่วางอยู่บนเตาไฟซึ่งใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง ที่สำคัญผู้กวนหลักของแต่ละกระทะจะต้องเป็นสาวบริสุทธิ์ หรือ “สาวพรหมจรรย์” ที่ผ่านพิธีตามความเชื่อและแต่งชุดขาวถือถือศีลกินเจ มาแล้ว 7 วัน อย่างไรก็ตามหลังจาก“สาวพรหมจรรย์” ผู้กวนหลักกวนข้าวมธุปายาสไปได้สักระยะหนึ่ง คนอื่น ๆ สามารถเข้าไปช่วยกันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันกวนซึ่งใช้เวลานาน  8-10 ชั่วโมง นอกจากนี้ระหว่างการกวนขาวมธุปายาสพระสงฆ์จะสวดชัยเจริญมงคลคาถาด้วยขึงด้ายมงคลไปยังกระทะข้ามธุปายาสทุกกระทะ  ทำให้ข้าวมธุปายาสหรือขาวยาคู,ยาโค หรือข้าวทิพย์ ที่ปรุงเสร็จเป็นอาหารวิเศษที่เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับประทานยิ่งนัก


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน