ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งบ้านนาอิน พร้อมขอบคุณเจ๊จุ้ยที่เสียสระแหล่งน้ำ เพื่อนำน้ำดิบผลิตน้ำประปาช่วยประชาช
นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  นายสมหวัง ปานสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย  พ.ต.ท.เกรียงเดช ชัยบรรณ์ สวญ.สภ.นาอิน และส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน พื้นที่ประสบภัยแล้ง 3 หมู่บ้านคือ หมู่ 5 และหมู่ 6 มีจำนวน 564 ครัวเรือน หมู่ 2 ที่จะต้องใช้รถส่งน้ำ 268 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 832 ครัวเรือน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จากการทำโครงการป้องกันยับยั้งภัยพิบัติต่างๆ ส่วนหนึ่งแล้ว จากนั้นเป็นการสำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นน้ำดิบทำน้ำประปา


แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร จึงมาได้แหล่งน้ำของนางศิริวิมล เหล็กสิงห์(เจ๊จุ้ย) อายุ 54 ปี ชาวบ้านตำบลนาอิน แต่พื้นที่แหล่งน้ำอยู่หมู่ 4 บ้านดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังได้ขอบคุณผู้มีน้ำใจเสียสระแหล่งน้ำ ให้ส่วนร่วมโดยไม่หวังผลตอบแทน “ทั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก สูบน้ำได้ชั่วโมงละ 200 ลิตร วันละ 4 ชั่วโมง ได้ 800 คิว โดยแหล่งน้ำนี้ ลึก 4 เมตร กว้าง 52 เมตร ยาว 59 เมตร จะใช้ได้อีก 8-10 วัน หลังจากนี้ ต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม คือลำน้ำน่าน แต่กระบวนการนำน้ำมาใช้ คือต้องใช้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของตำบลบ้านหม้อ เพราะจากแม่น้ำน่านมาที่ตำบลนาอินเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร” นายธนากร กล่าว


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน