พ่อเมือง-แม่เมืองคนดีนำจิตอาสาสุราษฎร์กว่า 500 ร่วมทำความดีด้วยหัวใจและปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่10(มีคลิป)




เมื่อเวลา 09.30 น.(29 เมษายน 2562) นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอรุสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยสุราษฎร์ธานีนำจิตอาสากว่า 500 คน ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการ เก็บขยะ เก็บใบไม้ กิ่งไม้ วัสดุต่างๆ ตัดแต่งกิ่งไม้ล้างทำความสะอาดถนน ทาแถบสีฟุตบาทจราจร  และการจัดกรรรม 5 ส. สำนักงานทุกแห่งในศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

พ่อเมือง-แม่เมืองคนดีนำจิตอาสาสุราษฎร์กว่า 500 ร่วมทำความดีด้วยหัวใจและปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่10

ด้วยความสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุของของชุมชน ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพันใน 4 สถานบันหลักของชาติ  คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

พ่อเมือง-แม่เมืองคนดีนำจิตอาสาสุราษฎร์กว่า 500 ร่วมทำความดีด้วยหัวใจและปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่10

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน