ปทุมธานี - ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.ลงพื้นที่ตรวจรับฟังปัญหายาเสพติดและต่างด้าว
 เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 เมษายน 2562 พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามโครงการการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ


 ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. และคณะฯ จึงได้ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี มีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้นำคณะเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่การแพร่ระบาดของยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม สถานบันเทิง รถรับจ้างผิดกฎหมาย การรุกที่สาธารณะ เงินกู้นอกระบบ เด็กแว้น การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว และผู้มีอิทธิพล รวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคับมีตลาดค้าส่งขนาดใหญ่จำนวน 2 แห่งได้แก่ ตลาดไทและตลาดสี่มุมเมือง และยังมีตลาดย่อยอีก 18 แห่ง จึงต้องเข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกันและตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน