เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร ซับน้ำตาผู้ประสบวาตภัย
วันที่ 23 เมษายน 2562 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ ประธานเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร สั่งการให้นายสมชัย เตชะสกุลกิจ ผู้จัดการมูลนิธิฯ จัดคาราวานขนนำสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมน้ำดื่มกว่า 100 ชุด เพื่อนำไปให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภออากาศอำนวย และอำเภอพรรณนานิคม จ.สกลนคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หลังจากที่ในท้องที่ทั้งสองอำเภอได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทำให้อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยอยู่ราษฎร รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นๆในพื้นที่ดังกล่าวเสียหายหนักและบริเวณกว้าง เช่นพื้นที่อำเภออากาศอำนวย มีตำบลอากาศ ตำบลบะหว้า ตำบลวาใหญ่ ตำบลโพนแพง ตำบลโพนงาม ตำบลสามัคคีพัฒนา ตำบลตำบลท่าก้อน และตำบลนาฮี รวม 8 ตำบล 30 หมู่บ้าน 70 ครัวเรือน และพื้นที่อำเภอพรรณนานิคม มี 3 ตำบล 35 ครัวเรือน


นายสมชัย เตชะสกุลกิจ ผู้จัดการเมตตามูลนิธิสกลนคร กล่าวว่า ความเสียหายที่เกิดจากพายุฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนนี้ทั้งจังหวัดเสียหายจำนวนมาก ขณะเดียวกันได้ออกไปให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วหลายแห่ง ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย ถึงแม้นว่าจะช่วยได้มาก แต่ก็นี้คือน้ำใจช่วยเหลือกัน และยังบอกด้วยว่า หากมีผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่า เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครจะสงเคราะห์ให้การช่วยเหลือ 15,000 บาทต่อราย เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุ ขณะที่ผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียงที่ขาดรถเข็นวิลแชร์(นั่ง) ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประสงค์ที่จะขอรับก็สามารถแจ้งไปยังอำเภอได้ทุกท้องที่ ตามระเบียบและขั้นตอนการขอรับ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน