ครูโคราช ยิ้มแก้มปริ ธนาคารออมสินหนุนเงินกว่า 2,360 ล้านบาท ให้สหกรณ์ครูแก้ปัญหาหนี้สิ้นครู
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 20 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่อาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ชั้น 2  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นาย อำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์และประธานกรรมการธนาคารออมสิน  พร้อมด้วย  นาย สมศักดิ์ จักสาน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  และ  นาย ทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา   ร่วมทำพิธีลงนาม  mou และร่วมเปิดกันเปิดโครงการ”เงินกู้สามัญ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบเอื้ออาทร (korat Model)  เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นของสมาชิกสหกรณ์ฯ  ที่มีกับธนาคารออมสิน  ให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น  มีสมาชิกสหกรณ์ครูเข้าร่วมโครงกมารนี้ จำนวน 10,000 คน  วงเงินที่สนับสนุนโครงการนี้จำนวนเงินประมาณ 9,000 ล้านบาท

 

 


นาย อำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์และประธานกรรมการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ซึ่งวันนี้ทางธนาคารออมสินได้เดินทางมาร่วมทำสัญญากับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาเนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาหนี้สินครูถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มาก ดังนั้นทางธนาคารออมสินเองได้ก็ได้มอบเงินจำนวนนึงเป็นกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเอื้ออาทรของสหกรณ์ออมทรัพย์นครราชสีมาจำกัด ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์ครูเข้าร่วมโครงการจำนวน 1 หมื่นคนในวงเงินสนับสนุนโครงการนี้จำนวน 9,000 ล้านบาท โดยวงเงินที่ธนาคารออมสินมอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาเป็นเงินจำนวน 2,360 ล้านบาทเพื่อให้สหกรณ์ไปดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาของสมาชิกกับธนาคารออมสินนอกจากนั้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพที่ดีขึ้น

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง