เทศบาลตำบลพระอินทรราชา ปลูกต้นไม้ เก็บขยะมูลฝอย และกำจัดวัชพืชตามโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เราทำความดีด้วยหัวใจ (ชมคลิป)
วันที่ 19  เม.ย. 62  นายไพรัตน์  เพชรยวนนายอำเภอบางปะอิน  เป็นประธานในกล่าวคำปฏิญาณตน “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ปลูกต้นทองอุไร การบำรุงรักษาต้นไม้ ทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย    สิ่งปฏิกูล และกำจัดวัชพืชตามโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2562  ของเทศบาลตำบลพระอินทราชา   ที่  หมู่ที่ 7  ต.เชียงรากน้อย  อ.บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสุโชติ  อัศวโนดม นายกเทศมนตรีตำบลพระอินทรราชา  น.ส.วรรณารัตน์  อัศวเดชาชาญยุทธ์ รองนายกฯ  นายชุบ ร้องเกาะเกิด  รองนายกฯ ให้การต้อนรับ และ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร      เทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ  “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความรัก สมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชน            ให้มีความเจริญเพื่อให้เกิดสุขต่อชุมชนส่วนรวมอย่างถาวรโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน            และเกิดความรักความผูกพันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  จึงถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบาย เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติในชุมชน มีความสุข      อย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน