แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ล่าสุด ฮ. 212 ของ กกล.ผาเมือง สนับสนุนทิ้งน้ำดับไฟ จำนวน 8 เที่ยว
บ่ายวันนี้ 6 เม.ย.62 พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย   แม่ทัพน้อยที่ 3 / ผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ติดตามปัญหาไฟป่าหมอกควัน เนื่องจากยังพบว่าในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงยังพบจุดความร้อนสูงกว่าอำเภออื่น ถึงแม้จะลดลงมาแล้วก็ตาม โดยได้มีการประชุมหารือ ร่วมกับ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิปล์  นายอำเภอแม่สะเรียง พันเอกวุฒิ ปฐมเรืองกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่อุทยานสาละวิน เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ผู้นำท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขการควบคุมปัญหาไฟป่าที่วิกฤตในพื้นที่ขณะนี้ 9 หมู่บ้าน ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน บ่ายวันนี้ 6 เม.ย.62 พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย   แม่ทัพน้อยที่ 3 / ผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ติดตามปัญหาไฟป่าหมอกควัน เนื่องจากยังพบว่าในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงยังพบจุดความร้อนสูงกว่าอำเภออื่น ถึงแม้จะลดลงมาแล้วก็ตาม โดยได้มีการประชุมหารือ ร่วมกับ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิปล์  นายอำเภอแม่สะเรียง พันเอกวุฒิ ปฐมเรืองกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่อุทยานสาละวิน เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ผู้นำท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขการควบคุมปัญหาไฟป่าที่วิกฤตในพื้นที่ขณะนี้ 9 หมู่บ้าน ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ฮ. 212 ของ กกล.ผาเมือง สนับสนุนทิ้งน้ำดับไฟป่าบนยอดดอย จำนวน 8 เที่ยว ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง

จากนั้นพลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย   แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านแม่สะลาบ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง และมีการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์พร้อมถังตักน้ำ เพื่อสนับสนุนการดับไฟป่า จำนวน 1 ลำ โดย ฮ.บินตักน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านแม่สะลาบ เพื่อเข้าดับไฟป่าที่ลุกลามในพื้นที่เป้าหมายและมีจุดความร้อนสูงสุดใน 3 หมู่บ้าน ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบไปด้วย บ้านห้วยแห้ง บ้านห้วยหมูเน่า บ้านห้วยกองแป  ซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดนติดสาละวิน เพื่อเป็นการควบคุมและลดความรุนแรงของไฟป่า จากภาคอากาศยานจะใช้ยุทธวิธีนี้ในห้วงเวลา 3 วัน 

ฮ. 212 ของ กกล.ผาเมือง สนับสนุนทิ้งน้ำดับไฟป่าบนยอดดอย จำนวน 8 เที่ยว ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน