นายอำเภอโกสัมพีนคร หารือหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นรับมือสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ พร้อมลงสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
เนื่องด้วย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2561-2562 จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ และการใช้ความช่วยเหลือโดยในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ยังไม่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสพภัยพิบัติ ภัยแล้ง ซึ่งจากการสำรวจมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในปี 2562 ในด้านอุปโภค บริโภค มีจำนวน 4 อำเภอ 11 ตำบล 41 หมู่บ้าน โดยใน 4 อำเภอนี้มีอำเภอโกสัมพีนครรวมอยู่ด้วย

รับมือสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอโกสัมพีนคร

ดังนั้น นายสดุดี พุธธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร พร้อมด้วย นางสาวประสพพร กรมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคาดการณ์การปัญหาภัยแล้ง และลงพื้นที่ตรวจดูสถานการณ์ภัยพิบัติ ภัยแล้งพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ โดยนายสดุดี พุธธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร ได้กล่าวว่า ขณะนี้พื้นที่ในเขตอำเภอสัมพีนคร ซึ่งจากการสำรวจและคาดสถานการณ์ในเบื้องต้นว่า ได้จัให้ทางเจ้าหน้าที่ออกสำรวจดูว่ามีหมู่บ้านไหนบ้างที่เสี่ยงการเกิดปัญหาภัยแล้ว ขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภค บริโภค และน้ำในการทำการเกษตร ซึ่งทางอำเภอโกสัมพีนครได้เตรียมการณ์ไว้ค่อยช่วยเหลือประชาชนแล้ว

โดยในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ยังไม่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสพภัยพิบัติ ภัยแล้ง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง