จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมโดยสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ(ธนาคารน้ำใต้ดิน)"
ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมโดยสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ(ธนาคารน้ำใต้ดิน)"
  โดยมี นายมานิต อนรรฆมาศ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ พ.อ.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.) /หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.อ.ต. นายพยงค์ ยาเภา หน.สนง.จังหวัดอุตรดิตถ์ นายณัฐวัฒน์  เกตุจันทร์ ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ,นายธาตรี บุญมาก นอภ.เมือง นายศิวัช ฟูบินทร์ นอภ.ลับแล นายสกุลชัย จูมทอง นอภ.ตรอน นายปรัชญา เสริฐลือชา นอภ.พิชัย นายสาโรช ภัทรานนท์ นอภ.ทองแสนขัน นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นอภ.ฟากท่า นายศุภชัย บุญทิพย์ นอภ.น้ำปาด เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นอภ.บ้านโคก และผู้แทน นายอำเภอท่าปลา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ(ธนาคารน้ำใต้ดิน)ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดย ดร.เร่งรัด สุทธิสน ผู้อำนวยการสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ(ธนาคารน้ำใต้ดิน)เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ปัญหา


น้ำท่วม และน้ำแล้ง ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ที่ประสบปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งซ้ำซากซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีความสนใจในการบรรยายของวิทยากรเป็นจำนวนมากและจะนำไปทดลองปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาดังกล่าว ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป้าหมายพื้นที่ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินคือ ต.นางอิน ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ในขณะนี้ขาดแคลนน้ำ แหล่งน้ำที่มีอยู่แห้งค่อน ไม่มีน้ำใช้ ในวันที่ 5 เม.ย.62 อำเภอพิชัยจะจัดคารานรถบรรทุกน้ำเพื่อนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง