ฝ่ายปกครองลพบุรีเพิ่มศักยภาพพนักงาน ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน (ชมคลิป)
วันที่ 28  มี.ค.พ.ศ. 2562 นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย  และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี การฝึกอบรมในครั้งนี้ จะมีทั้งการบรรยาย  และการฝึกปฏิบัติ  มีบรรยายให้ความรู้ในข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง อาวุธศึกษา หลักการใช้อาวุธปืน การตรวจค้นบุคคลมือเปล่า เทคนิคการเอาตัวรอดของเจ้าหน้าที่ (Officer Survival Tactics  หรือ O.S.T.) การต่อสู้ระยะประชิด (C.Q.B.) หลักการตั้งจุดตรวจ วิธีการตรวจ การหยุดยานพาหนะ และการควบคุมตัวบุคคล (Vehicle Stop & Occupant Control / VSOC) ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุน ทีมวิทยากรจาก “ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง” ภายใต้รหัส “DOPA S.W.A.T.”  สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง)

 


และในวันที่ 29 มี.ค. 62 เป็นการฝึกภาคปฏิบัติ ในการการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครอง ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง  จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562  ในครั้งนี้มีผู้ที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน ประกอบด้วยปลัดอำเภอเมืองลพบุรี สมาชิก อส.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน