ชู”กาดบ้านดอน”ห้างฉัตร ลำปาง จุดเชื่อมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชน แห่งใหม่
อาจารย์บุญประสงค์ มิ่งเชื้อ นักวิชาการและนักขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น  เจ้าของตลาดบ้านดอน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เปิดเผยว่าขณะนี้ ได้ชักชวน ได้ชักชวนพี่น้องเกษตรกร ทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เจ้าของบ้านพัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลเวียงตาล ได้มาร่วมวางแผนร่วมกัน ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชน โดยเปิดพื้นที่ 26 ไร่ เป็นแปลงรวม บริเวณตลาดบ้านดอน ถนนลำปาง-เชียงใหม่ เยื้องที่ทำการอบต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  สำหรับเกษตรกรที่รักการปลูกพืชผักสวนครัวมาใช้พื้นที่ปลูก มีน้ำและไฟฟ้าใช้ฟรีๆ และ มีหน้าร้านศูนย์จำหน่ายผักปลอดภัยที่ตลาดรับซื้อผลผลิตตลอดทั้งปี และผลักดันให้เป็นตลาดสินค้าและศูนย์อาหารบ้านๆริมทาง ติดถนนขาล่องจากเชียงใหม่เข้าสู่ลำปางสำเร็จภายใน 3 ปี และแนวคิดพัฒนาจากตลาดริมถนนธรรมดา เป็น FOOD CENTER บ้านๆ มีอาหารและพืชผักพื้นบ้านปลอดภัยขายครบวงจร และเป็นศูนย์ข้อมูล เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ในอำเภอห้างฉัตร  โดยได้ร่วมกับ คุณ คมกริช วงค์สวัสดิ์ คนห้างฉัตรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเกษตร 4.0 ในการนำ นวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้เป็นพลังงานหลัก ควบคู่กับการวางระบบควบคุมน้ำในการปลูกผัก มาทดลองใช้ และผมยังมีลุงนิคม มิ่งเชื้อ เกษตรกรที่ทำเกษตรปลอดภัยสร้างรายได้สำเร็จมาแล้ว เป็นทีมพัฒนาด้านการเกษตร ร่วมกับทีมเกษตรอำเภอ เพื่อรองรับแผนการเปิดพื้นที่ให้กับเกษตรกรผู้สนใจมาร่วมกันใช้พื้นที่นี้ปลูกผักขายด้วยกัน ตอบโจทย์ของตลาดผักปลอดภัยที่มีผลผลิตขายหน้าตลาดตลอดทั้งปี

 

 

 

วิถีชุมชน แห่งใหม่ ลำปาง

คุณ คมกริช วงค์สวัสดิ์ คนห้างฉัตรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเกษตร 4.0 เผยว่า ว่า ในปัจจุบัน เทคโนโยลีการเกษตรก้าวไปไกลมาก นวัตกรรมด้านพลังงานกับเทคโนโลยีโครงข่ายอินเทอร์เนต WIFI ในการควบคุมระบบ การจัดการเกษตรได้ไม่ยาก แต่ชาวบ้านเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีที่ว่านี้ ดังนั้นการทำแปลงสาธิตและนำเทคโนโลยีมาใช้ในพื้นที่ปลูกผักของตลาด นอกจากเป็นเรื่องเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเกษตรที่น่าสนใจในอนาคต ขณะที่ตัวแทนจากเกษตรอำเภอห้างฉัตร และ อบต.เวียงตาล ตลอดจนกำนันตำบลปงยางคก มองว่า การการรวมกันของกลุ่มคนถ้องถิ่นที่ทำงานด้วยใจรัก ด้านวิถีเกษตร และชุมชน จะมีส่วนช่วยต่อยอดการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนได้แบบค่อยเป็นค่อยไป และมีความเป็นธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้คนรู้จักอำเภอห้างฉัตรในแง่มุมใหม่ๆ รวมถึงแนวทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่รัฐบาลเองก็กำลังส่งเสริมสนับสนุนให้คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาสร้างสรรค์ร่วมกัน ดึงรายได้จากคนนอกพื้นที่เข้ามายังอำเภอห้างฉัตรในรูปแบบที่ต่างออกไป

 

 

 

ตลาดบ้านดอน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน