ปัญหาหมอกควันไฟป่าในแม่ฮ่องสอน ยังคงวิกฤต
วันนี้ 22 มี.ค.62 พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ระดับภาค ส่วนหน้า (ผอ.ศอ.ปกป.ภาค สน.) เป็นประธานประชุมติดตามการความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในอำเภอแม่สะเรียง โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอแม่สะเรียง ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  

ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมา ในหลายพื้นที่  ต.แม่คง  ต.เสาหิน  ต.แม่ยวม  ต.บ้านกาศ  ยังคงพบปัญหาหมอกควันและไฟป่าในทุกวัน ขณะที่ จุดความร้อน ประจำวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 จากดาวเทียมระบบเวียร์ เวลา 01.42 น. พบจุดความร้อน 250 จุด ได้แก่ อ.แม่สะเรียง 19 จุด  อ.แม่ลาน้อย 23 จุด  อ.ขุนยวม 53 จุด  อ.เมือง 105 จุด  อ.ปางมะผ้า 22จุด  อ.ปาย 28 จุด โดยพบว่า พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีจุดความร้อนสูงถึง 105 จุดในห้วงแค่ 1 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดหมอกควันขั้นวิกฤตหนาทึบปกคลุมตัวเมืองจนทัศนวิสัยในการมองเห็นทางอากาศจากช่วงเช้า 2,000 เมตร และลดต่ำลงในช่วงบ่าย ( 14.00 น.)เหลือเพียง 1,800 เมตร เท่านั้น


พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า กล่าว่า จากข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการ แผนการแก้ไข ป้องกันปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในระดับอำเภอ ซึ่งมีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังมีข้อบกพร่องหลายอย่าง เช่นปัญหางบประมาณในการดำเนินการ การประสานงาน รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงพิษภัยหมอกควันไฟป่าต่อตนเอง เพื่อจะได้ร่วมกันป้องกันแก้ไข ซึ่งได้ให้คณะทำงานแนะนำแนวทางให้แผนการ การดำเนินงาน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีคำสั่งให้ปลัดอำเภอลงพื้นที่รับผิดชอบ เข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชน ให้เข้าไปขยายผลแก่ชาวบ้าน ซึ่งบางหมู่บ้านต้องใช้ภาษาท้องถิ่น ส่วนปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นทิศทางลมพัดเข้าในพื้นที่ รวมทั้งไฟป่าลุกลามเข้ามาพื้นที่ ก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชายแดนท้องถิ่น ประสานงานขอความร่วมมือ พร้อมตั้งชุดเผชิญเหตุ ประจำอยู่แนวบริเวณเขตติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน ตามแนวลำน้ำสาละวินที่มีปัญหา โดยการแก้ปัญหาระยะยาว ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 แม่สะเรียง จะขอจัดตั้งสถานีควบคุมไฟป่าเป็นการถาวรต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน